Zajedno do EU fondova

CARWIZ - Internacionalizacija poslovanja, ref. oznaka: KK.03.2.1.16.0272
Zajedno do EU fondova
 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom CARWIZ – internacionalizacija poslovanja tvrtka planira zadržati svoj dinamičan tempo rasta ostvaren u dvije godine poslovanja. Na eminentnim međunarodnim sajmovima u Londonu, Madridu, Berlinu i Las Vegasu, Carwiz će ostvariti značajne međunarodne kontakte i partnerstva, prikupiti nova znanja, prezentirati vlastita dostignuća i inovacije u pružanju rent a car usluge po kojoj je tvrtka prepoznatljiva.

Internacionalizacijom poslovanja tvrtka pronalazi nove klijente, jača svoju tržišnu poziciju i konkurentnost, širi svoju franšiznu mrežu. Očekuje se povećanje poslovnih prihoda sa 47,9 mil. kn 2018. na čak 139,7 mil. kn 2021.; povećanje prihoda od izvoza sa 0 HRK 2018. na 1.7 mil kn 2021. Ukupna vrijednost projekta je 849.050,00 kn.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta Carwiz – internacionalizacija poslovanja je jačanje poslovnog udjela na postojećem tržištu te izlazak na nova tržišta na globalnom nivou, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. Kako bi slijedila sve navedene pravce svog rasta: 1. Kontinuirani rast broja klijenata, 2. Nova partnerstva i širenje franšize, 3. Stalno moderniziranje IT aplikacija, nove ideje i rješenja, Carwiz mora stalno ulagati u svoj razvoj. Prisustvo tvrtke na velikim, eminentnim međunarodnim sajmovima globalnog značaja upravo je nužno za planirani rast tvrtke i ostvarenje dugoročnih ciljeva. Internacionalizacijom poslovanja tvrtka raste u sva tri spomenuta pravca.

Sukladno navedenom, specifični ciljevi projekta Carwiz – internacionalizacija poslovanja su povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, ostvarivanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima kroz ugovaranje novih poslova na inozemnom tržištu te jačanje motiviranosti, znanja i educiranje ljudskih potencijala tvrtke kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i B2B susretima.

Temeljem svega navedenog, zaključuje se kako projektni ciljevi izravno doprinose strateškom cilju 1. „Poboljšanje ekonomske uspješnosti: Unapređenje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva u sektorima prerađivačke industrije i usluga većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti“ koji je definiran u Strategiji razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. Projekt je usklađen sa ciljevima Industrijske strategije RH 2014. - 2020. te sa ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i to sa Prioritetnom osi 3. Poslovna konkurentnost, 3d Podupiranje kapaciteta 

MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima. Također projekt je u skladu s ciljevima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2" jer će se internacionalizacijom poslovanja društva povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Predmetni projektni prijedlog uklapa se u razvojnu strategiju Grada Zagreba do 2020. i to u strateški cilj C1. Konkurentno gospodarstvo, tj. u prioritet C1. P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga. Predmetnim se projektom promiče poduzetništvo mikro, malih i srednjih poduzeća koja imaju potencijal za internacionalizaciju svoga poslovanja i predstavljanju na globalnim tržištima, čime će se pridonijeti povećanju prihoda, izvoza te novih međunarodnih ugovora.

OČEKIVANI REZULTATI:

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1: Carwiz je uspješno predstavio svoj brend na eminentnim međunarodnim sajmovima i B2B susretima u Londonu, Madridu, Berlinu i Las Vegasu.
  • R2: Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima.
  • R3: Projekt je vidljiv u javnosti i prikladno promoviran.

Rezultati koji će se postići realizacijom planiranog projekta u periodu od dvije godine nakon završetka projekta su sljedeći:

  • povećanje poslovnih prihoda poduzeća za 100% u referentnoj 2021. godini;
  • Povećanje prihoda od izvoza za 100% u refentnoj 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta:
849.050,00 kn

Prihvatljivi troškovi:
673.727,50 kn

EU sufinanciranje projekta:
437.922,87 kn

Razdoblje provedbe projekta:
10. rujna 2019. do 10. prosinca 2020. (15 mjeseci)

Kontakt osoba za više informacija:
Petra Karaula, Voditelj ureda Uprave
[email protected]
Telefon: +385 1 4094 400

___

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Carwiza d.o.o.

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja CARWIZ web stranice koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »