Korisnički centar

Tehnička pitanja

U najkraćem roku gubitak i/ili krađu etuija s dokumentima i/ili registarskih oznaka prijavite najbližoj policijskoj postaji, u kojoj ćete dobiti potvrdu o nastalom događaju, a nju pri povratu vozila iz najma obavezno predajte kolegama u poslovnici. Također, molimo vas da o nastaloj situaciji u roku 24 sata putem elektroničke pošte i/ili telefona obavijestite našu tehničku službu.

U slučaju gubitka ključa molimo vas da kontaktirate našu tehničku službu s kojom ćete dogovoriti proceduru dostave rezervnog ključa na svoju lokaciju, te koji će vas informirati o trošku terećenja koji ćete imati pri povratu vozila iz najma.

Ako se unajmljeno vozilo ne može otključati, provjerite je li ključ mehanički oštećen i/ili je li bio pod utjecajem vlage (npr. ako vam ključ padne u more)? Ako je odgovor na navedena pitanja negativan, na ključu je vjerojatno neispravna baterija ili je prisutna neka druga elektronička greška. No i u slučaju da imate mehanički (konvencionalni) ključ ili bluetooth ključ, uvijek možete otključati unajmljeno vozilo slijedeći postupak u nastavku:

MEHANIČKI (konvencionalni) ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu s kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa otključajte vozilo. Molimo vas da plastičnu kapicu prilikom povrata vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mjesto.

BLUETOOTH ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu s kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa koji se nalazi unutar samog kućišta, otključajte vozilo. Plastičnu kapicu prilikom povrata vozila predajte kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mjesto. Prilikom pristupa vozilu uvijek morate najprije otvoriti prednja vrata.

U slučaju da se unajmljeno vozilo ne može zaključati, provjerite je li ključ mehanički oštećen i/ili je li bio pod utjecajem vlage (npr. ako vam ključ padne u more)? Također, provjerite jeste li ugasili kontakt te do kraja zatvorili sva vrata na vozilu. Ako je odgovor na navedena pitanja negativan, na ključu je vjerojatno neispravna baterija ili je prisutna neka druga elektronička greška. No i u slučaju da imate mehanički (konvencionalni) ili bluetooth ključ, uvijek možete zaključati unajmljeno vozilo slijedeći postupak u nastavku:

MEHANIČKI (konvencionalni) ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu s kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa zaključajte vozilo. Molimo vas da plastičnu kapicu prilikom povrata vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mjesto.

BLUETOOTH ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu s kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa koji se nalazi unutar samog kućišta, zaključajte vozilo. Molimo vas da plastičnu kapicu pri povratu vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mjesto.

 • SAVJET 1: Ako je unajmljeno vozilo opremljeno bluetooth ključem, savjetujemo vam da prijamnik ključa nikad ne držite blizu ostalih elektroničkih uređaja (mobitel, prijenosno računalo, jaka magnetska polja...) jer prisutnost tih uređaja zbog jakog elektromagnetskog zračenja, blizu prijamnika ključa može omesti signal te onemogućiti njegov ispravan rad.
 • SAVJET 2: Molimo vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno unajmljeno vozilo, nikad ne zaključavate vozilo ako netko od suputnika ostaje unutar vozila.
 • SAVJET 3: Molimo vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno unajmljeno vozilo, nikad ne ostavljate prijamnik ključa unutar vozila. To bi moglo dovesti do nehotičnog zaključavanja vozila.

Ako se ne može pokrenuti vozilo, molimo slijedite ove korake:

 • Ako imate mehanički (konvencionalni) ključ, odblokirajte kolo upravljača pomičući ga lijevo-desno, sve dok ne uključite kontakt, a ako imate bluetooth ključ, kućište ključa pomaknite od elektroničkih uređaja (smartphone, iPod i sl.). Bluetooth ključ obavezno mora biti unutar vozila, a vrata moraju biti zatvorena.
 • Postupak s automatskim mjenjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite papučicu kočnice, ručica mjenjača tijekom pokretanja motora mora biti u položaju P ili N, okrenite ključ preko točke otpora ili pritisnite tipku start (ovisno o opremljenosti vozila)...
 • Postupak s robotiziranim mjenjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite papučicu kočnice, ručica mjenjača tijekom pokretanja motora obavezno mora biti u položaju N, okrenite ključ preko točke otpora ili pritisnite tipku start (ovisno o opremljenosti vozila).
 • Postupak s ručnim mjenjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite pritisnutu do kraja papučicu spojke, ručicu mjenjača postavite u neutralan položaj, okrenite ključ preko točke otpora ili pritisnite tipku start (ovisno o opremljenosti vozila).

No ako se motor vozila, bez obzira na upravo opisan postupak, ipak ne pokrene i pritom se ne uključuje kontakt na instrumentnoj ploči, vozilo vjerojatno ne može startati zbog neke neispravnosti. Stoga provjerite pojavljuje li se neka poruka na instrumentnoj ploči i/ili središnjem ekranu. Također, provjerite ili se pokušajte sjetiti jeste li ostavili uključene neke od potrošača električne energije (svjetla, radio i sl.), jer oni vrlo brzo mogu isprazniti akumulator te onemogućiti startanje motora vozila. Ako ste neki od električnih potrošača ostavili upaljenim, molimo vas da vozilo pokušate pokrenuti posudbom i upotrebom kablova za paljenje. Radi vlastite sigurnosti, ali i mogućeg nastanka velike štete na motoru, ne pokušavajte vozilo pokrenuti guranjem ili puštanjem na nizbrdici, kao ni ubacivanjem ručice mjenjača u brzinu ili naglim otpuštanjem spojke. To bi moglo prouzročiti golem i vrlo skup kvar na vozilu. Ako na vozilu ne uspijete startati motor, kontaktirajte našu tehničku službu.

Ako je vaše vozilo opremljeno mehaničkom ručnom kočnicom, kako biste je lakše otpustili, uvijek pritisnite i držite nožnu kočnicu pritisnutom tijekom otpuštanja poluge ručne kočnice. Polugu ručne kočnice uvijek malo podignite gore te pritisnite do kraja prekidač. Tako će se smanjiti otpori, a ručnu ćete kočnicu lakše otpustiti.

Ako je vaše vozilo opremljeno električnom (automatskom) ručnom kočnicom, ista se otpušta automatski prilikom kretanja vozila. No ako je vaše unajmljeno vozilo opremljeno ručnim mjenjačem, ručna se kočnica automatski otpušta ubacivanjem ručice mjenjača u prvi stupanj ili stupanj za vožnju unazad te istovremenim otpuštanjem papučice spojke i dodavanjem gasa. Pritom sva vrata na vozilu moraju biti zatvorena. Na vozilima marke Volkswagen, Audi, Seat i Škoda, ako je uključen Auto Hold, vozač mora biti vezan sigurnosnim pojasem.

 • SAVJET 1: Ako svoje vozilo parkirate na kosini, obavezno uz aktiviranje ručne kočnice, ubacite ručni mjenjač i prvi stupanj prijenosa ili hod unazad (kod automatskog mjenjača u položaj P, a kod robotiziranog u N), te zakrenite kotače u stranu.
 • SAVJET 2: Ako su vani temperature ispod nule, kod parkiranja vozila, kad je to moguće, nemojte aktivirati ručnu kočnicu, kako se kočne pakne/pločice ne bi zamrznule te onemogućile kasnije pokretanje vozila. Ako je vozilo opremljeno ručnim mjenjačem, ručicu postavite u prvu brzinu, kod automatskog mjenjača ručicu postavite u položaj P, a kod robotiziranog u položaj N (nakon gašenja motora pogonska će se osovina automatski blokirati).

Funkcija Auto Hold zadržava vozilo na kosini radi lakšeg pokretanja. Ta funkcija, ako je mehanička/električna ručna kočnica otpuštena, 'drži' pritisnutu kočnicu nekoliko trenutaka, dok vozač prebacuje nogu s kočnice na papučicu gasa i/ili spojke, da vozilo ne otkliže niz kosinu. Većina vozila u našoj floti opremljena je navedenom funkcijom, no na našem webu možete pronaći najvažnije tehničke detalje i opremu koje ima vaše vozilo, između ostalog i saznati ima li vozilo koje ste unajmili funkciju Auto Hold.

Kako biste bili sigurni koju vrstu goriva koristi vozilo koje ste unajmili, na unutarnjem poklopcu spremnika goriva nalazi se tvornička oznaka. Za dodatnu vidljivost, navedenu oznaku pronaći ćete i na privjesku ključa vozila i u dokumentima vozila. Ukoliko i dalje niste sigurni, svakako se obratite našoj 24/7 tehničkoj podršci.

 • Savjet 1: U spremnik je uvijek potrebno uliti više od 10 litara goriva kako bi mjerač goriva registrirao novu količinu.
 • Savjet 2: Uvijek isključite motor dok punite spremnik goriva.

Ako se u vozilo utoči pogrešna vrsta goriva, nemojte pokušavati pokrenuti motor, jer ćete tako spriječiti mogućnost velikih oštećenja. Molimo vas da kontaktirate tehničku podršku koja će vam organizirati najbolje i najpovoljnije rješenje, kako biste u najkraćem roku nesmetano nastavili putovanje.

SAVJET: Uvijek prije točenja goriva provjerite odgovara li ono vozilu koje ste unajmili, prema naljepnicama i oznakama koje se nalaze na poklopcu spremnika goriva te privjesku ključeva.

Ako unajmljeno vozilo ostane bez dovoljne razine goriva tijekom vožnje, pokušajte vozilo zaustaviti u najboljim sigurnosnim uvjetima na cesti, uključite sve pokazivače smjera, ugasite motor vozila, aktivirajte ručnu kočnicu te postavite sigurnosni trokut na propisanu udaljenost od vozila. Na prvoj benzinskoj postaji kupite plastični kanistar i u vozilo ulijte najmanje pet litara odgovarajućeg goriva (pogledajte naljepnicu na poklopcu spremnika goriva). Ako se motor vozila ni nakon nekoliko pokušaja ne može pokrenuti, kako biste spriječili oštećenje motora, nemojte više pokušavati te kontaktirajte tehničku podršku.

 • SAVJET: Nikad ne vozite s niskom razinom goriva. Čim se uključi lampica niske razine goriva i pokazivač razine bude niži od ¼, na prvoj benzinskoj postaji ulijte odgovarajuće gorivo.

Ako je vaše vozilo opremljeno limitatorom brzine, na sklopkama tempomata/limitatora provjerite je li funkcija limitatora isključena. Ako je odgovor negativan, obratite pozornost na lampice i poruke na instrumentnoj ploči opisane u nastavku.

Ako se na instrumentnoj ploči i ekranu na središnjoj konzoli pojavi lampica indikatora neispravnog tlaka u gumama, molimo vas da prema naljepnici na okviru vozačkih vrata ili unutarnjoj strani spremnika goriva, tlak u gumama podesite na preporučene vrijednosti. U slučaju da vaše vozilo ima:

INDIREKTAN SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA: Nakon podešavanja tlaka sve četiri gume, ovisno o modelu vozilu, držite do zvučnog signala pritisnutu sklopku indikatora tlaka u gumama ili isti poništite putem ekrana na središnjoj konzoli, u izborniku Parametri vozila.

DIREKTAN SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA: Nakon podešavanja tlaka u sve četiri gume, lampica neispravnog tlaka u gumama i poruka na ekranu središnje konzole se gasi, a trenutačnu vrijednost tlaka u svakoj pojedinoj gumi možete očitati putem ekrana na središnjoj konzoli, u izborniku Parametri vozila i/ili putem izbornika putnog računala. Indikator neispravnog tlaka u gumama se nakon podešavanja ispravnog tlaka može ugasiti i nakon nekoliko minuta vožnje.

Našu tehničku podršku možete kontaktirati putem telefona ili elektroničke pošte navedene na etuiju s dokumentima vozila. Kontakt tehničke službe provjerite u rubrici Kontakti.

Sva naša vozila u floti opremljena su obaveznom opremom koja odgovara lokalnim i europskim zakonima o sigurnosti cestovnog prometa. Obavezna oprema sastoji se od reflektirajućeg prsluka, sigurnosnog trokuta, seta prve pomoći i seta rezervnih žaruljica te osigurača koji se nalaze u etuiju spremljenom u prtljažniku vozila. Uz navedeno, sva vozila u našoj floti opremljena su odgovarajućim vatrogasnim aparatom (od jedan ili dva kilograma, ovisno o vrsti i namjeni vozila, koji se nalazi u prtljažniku vozila ili ispod suvozačke klupe u prednjem redu za kombi vozila).

NAPOMENA: Molimo vas da pri povratu vozila iz najma, naše kolege informirate ako je dio obavezne opreme nepotpun ili ste je koristili, da je potom možemo nadopuniti.

U slučaju kvara vozila na cesti koji onemogućuje daljnju vožnju, molimo vas da pokušate vozilo zaustaviti u najboljim sigurnosnim uvjetima na cesti te da uključite sve pokazivače smjera, ugasite vozilo i aktivirate ručnu kočnicu. Nakon što vozilo zaustavite, budite oprezni pri izlasku iz vozila te obavezno odjenite reflektirajući prsluk i postavite sigurnosni trokut (pogledajte poglavlje „Savjeti za sigurnu vožnju“). U slučaju kvara u lošim uvjetima vidljivosti (noć, kiša, snijeg), ostavite upaljena i kratka svjetla. Prije nego što kontaktirate tehničku službu, pripremite sljedeće podatke: registarsku oznaku vozila, točno mjesto kvara (adresu, kilometre autoceste ili koordinate GPS-a) te informaciju o prirodi kvara. Ako se popravak vozila ne može otkloniti u roku 24 sata, osigurat ćemo vam zamjensko vozilo ili alternativni način nastavka putovanja.

NAPOMENE:

 • Klijent obavezno mora pričekati dogovorenu pomoć na cesti, a njihovu informaciju će im u najkraćem roku javiti tehničke službe.
 • Gore naveden postupak vrijedi i za Republiku Hrvatsku i inozemstvo.

U slučaju da vam je kvar prouzročila probušena/puknuta guma i/ili oštećeni naplatak, molimo vas da postavite rezervni (privremeni) kotač prema uputama u nastavku.

Postupak zamjene kotača:

 1. Provjerite je li vozilo dobro zakočeno, aktivacijom ručne kočnice, te ubacivanjem ručice ručnog mjenjača u prvi stupanj prijenosa ili hod za vožnju unazad (kod automatskog mjenjača ručicu postavite u položaj P, a kod robotiziranog u položaj N).
 2. Uklonite prtljagu iz prtljažnika i unutarnju tekstilnu podnicu (ovisno o modelu vozila rezervni se kotač može nalaziti i s vanjske strane podnice, ispod prtljažnika. U tom slučaju ključ za otpuštanje vijka koji drži nosač rezervnog kotača nalazi se u lijevoj ili desnoj oblozi prtljažnika ili ispod suvozačkog sjedala).
 3. Uklonite rezervni kotač i pripadajući alat izvan vozila
 4. Ako je vozilo opremljeno ukrasnim poklopcem kotača, uklonite i njega te pažljivo spremite
 5. Ako je vozilo opremljeno aluminijskim naplatcima i ima ukrasne kapice na vijcima, skinite ih pomoću priloženog alata
 6. Ako vozilo ima sigurnosni vijak za pričvršćenje kotača, otpustite ga postavljanjem nastavka sa zaštitom od krađe na ključ za skidanje kotača
 7. Otpustite vijke kotača priloženim ključem u alatu
 8. Postavite stopicu dizalice u zato predviđenu zonu ispod praga vozila (pripazite da je ispravno postavite, radi vlastite sigurnosti i kako biste izbjegnuli oštećenje praga vozila). DIZALICA MORA BITI POSTAVLJENA NA STABILNU PODLOGU PRIJE PODIZANJA VOZILA! AKO JE PODLOGA SKLISKA ILI RAHLA, DIZALICA BI SE MOGLA POMAKNUTI I UTONUTI TE VAM NANIJETI OZLJEDE I OŠTETITI VOZILO
 9. Nakon što vozilo dovoljno podignete i oštećeni kotač ne bude u kontaktu s podlogom, otpustite vijke do kraja i skinite kotač s vozila
 10. Postavite rezervni kotač na vozilo, držeći ga rukom namjestite na osovinu. Postavite sve predviđene vijke i zategnite ih do otpora
 11. Nakon što spustite vozilo na podlogu, zategnite do kraja vijke i dvaput provjerite jesu li zategnuti do kraja
 12. Nakon što ste odradili zamjenu kotača, pospremite navedenu opremu i neispravni kotač u prtljažnik
 13. Ako je vaše vozilo opremljeno privremenim kotačem, vožnju možete nastaviti, ne prelazeći pritom 80 km/h do prvog vulkanizera. Molimo vas da u najkraćem roku informirate tehnički odjel koji će vam predložiti mogućnosti popravka neispravnog kotača, ovisno o vašim ugovorenim vrstama osiguranja.
 14. Ukoliko unajmljeno vozilo nema privremeni ili rezervni kotač molimo kontaktirajte poslovnicu u kojoj ste unajmili vozilo kako bi Vam organizirali zamjensko vozilo.

NAPOMENA: Ako ne možete sami postaviti rezervni kotač, kontaktirajte tehničku službu koja vam može organizirati pomoć na cesti, no bez obzira imate li ugovoreno WUG-osiguranje, usluga postavljanja rezervnog kotača nije pokrivena i bit će vam u cijelosti naplaćena. 

Mi koristimo maksimalne napore kako bismo vam osigurali ispravno vozilo s ispravnim razinama fluida. Nažalost, u iznimnim slučajevima tijekom velike utilizacije vozila, može se dogoditi da vozilo signalizira nedostatak određenog fluida. U slučaju da je riječ o nedostatku:

 • MOTORNO ULJE: Odmah po paljenju signalne lampice kupite litru odgovarajućeg ulja na prvoj benzinskoj postaji ili specijaliziranoj prodavaonici. Nakon što ugasite motor vozila, dolijte najprije pola litre ulja, te nakon nekoliko minuta provjerite na šipki razinu ulja koja mora biti između oznake min. i max. Ako je razina ulja i dalje preniska, dolijte još ulja do odgovarajuće razine. Vrstu ulja koje unajmljeno vozilo koristi možete pročitati na unutarnjoj strani poklopca motora i u etuiju vozila.
 • RASHLADNA TEKUĆINA: Kako biste izbjegnuli pregrijavanje motora, odmah po paljenju signalne lampice kupite litru odgovarajuće tekućine na prvoj benzinskoj postaji ili u specijaliziranoj prodavaonici. Kako biste bili sigurni koju vrstu rashladne tekućine trebate, otvorite poklopac motora i pogledajte boju postojeće rashladne tekućine, te prema njoj kupite odgovarajuću. Kako biste izbjegnuli ozljede, prije otvaranja čepa na posudi rashladne tekućine motor obavezno mora biti ohlađen, a čep dodatno polako otvarajte.
 • AdBlue: Većina naših automobila koje pogoni dizel motor, opremljena su tzv. tekućinom AdBlue, kako bi odgovarala strogim europskim normama o zagađenju okoliša. Budući da je u uobičajenim uvjetima vožnje količina tekućine dostatna za otprilike 15.000 do 25.000 km, odnosno između dva servisa, te da prema potrebi i mi nadomještamo potrošenu količinu tekućine, nedovoljna razina tekućine moguća je u iznimno rijetkim slučajevima. No ako vam se na instrumentnoj ploči te središnjem ekranu na armaturnoj ploči pojavi signalna lampica i poruka upozorenja o niskoj razini tekućine AdBlue, molimo vas da na prvoj benzinskoj postaji kupite minimalno 10 litara te pomoću lijevka utočite do vrha spremnika, a prema potrebi i veću količinu od navedene. Otvor spremnika navedene tekućine, ovisno o modelu vozila, nalazi se u prtljažniku ispod rezervnog kotača, u bočnoj stranici prtljažnika ili kraj poklopca spremnika goriva. Molimo vas da ne ignorirate poruku upozorenja kako elektronika ne bi onemogućila daljnju vožnju te vam tako prouzročila dodatne neugodnosti.
 • Tekućina za pranje vjetrobranskog stakla: U slučaju nedostatka tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, možete je kupiti na benzinskoj postaji, u specijaliziranoj prodavaonici ili supermarketu. Ovisno o godišnjem dobu, koristite ljetnu ili zimsku tekućinu kako bi se lakše uklonili insekti u ljetnim mjesecima, odnosno kako bi se tijekom zimskog razdoblja spriječilo njeno zamrzavanje.

NAPOMENA: U slučaju da ste sami kupili određeni fluid koji nedostaje u unajmljenom vozilu, molimo vas da pri plaćanju obavezno zatražite R1 račun na tvrtku ABmobil rent d.o.o. Ako ne priložite R1 račun pri povratu unajmljenog vozila, nećemo vam moći nadoknaditi potrošen iznos.

U slučaju neispravnosti neke žarulje vanjskog rasvjetnog tijela, u iznimnim je slučajevima možete sami zamijeniti. Molimo vas da u najkraćem roku kontaktirate tehničku službu koja će vas uputiti u najbliži servis ili neispravnost prijavite tijekom povrata vozila iz najma.

NAPOMENA: Nikad ne pokušavajte zamijeniti ksenonsku ili LED-žarulju, kako ne bi došlo do ozljeda i oštećenja vozila.

U slučaju nekog manjeg nedostatka, naše će vam kolege u najbližoj poslovnici, ovisno o dostupnosti, zamijeniti unajmljeno vozilo.

U slučaju neispravnosti priključka za električnu opremu, provjerite ispravnost svoje opreme i priključka. Koristite isključivo europski priključak dodatne opreme kako biste izbjegli oštećenje priključka na automobilu. Ako priključak i dalje ne radi, kontaktirajte tehničku službu koja će vas savjetovati o daljnjem postupku rješenja problema.

 • SAVJET: Naši kolege će vam pri preuzimanju vozila rado pomoći na ispravan način postaviti dodatnu opremu.

Naš moto je stvaranje iskustva. Stoga činimo sve kako biste kao naš klijent bili maksimalno zadovoljni kvalitetom pružene usluge. Mi smo prijatelji životinja, pa želimo da dok putujete našim vozilima i stvarate iskustva, su i vaši kućni ljubimci s vama. Budući da nam je vrhunska kvaliteta pružanja usluge iznimno važna, molimo vas da ako u unajmljenim vozilima prevozite i svoje kućne ljubimce, zaštitite unutrašnjost vozila, posebice sjedala odgovarajućom presvlakom, kako ne bi došlo do prljanja unutrašnjosti, primjerice dlakama vašeg kućnog ljubimca. Ako vaš kućni ljubimac uneredi našu unutrašnjost, morat ćemo vas teretiti za uslugu kemijskog čišćenja.

 • SAVJET: Prije svega radi sigurnosti vas i vaših kućnih ljubimaca, savjetujemo vam da ih uvijek prevozite u za to predviđenim boxovima pričvršćenima sigurnosnim remenima za sjedalo. Tako ćete vi i vaši kućni ljubimci sigurno stići na odredište, a svoje ćete kućne ljubimce u vozilu prevoziti u skladu sa zakonskim odredbama.

Mi ne ograničavamo vašu slobodu korištenja unajmljenih vozila prema vašim potrebama. To podrazumijeva da unajmljenim vozilom slobodno možete prevesti komad bijele tehnike, namještaja ili svoju rekreacijsku/sportsku opremu. Međutim, ljubazno vas molimo da poštujete pravila sigurnosti na cesti, te ne prevozite predmete koji na siguran način ne mogu stati u unajmljeno vozilo. Molimo vas da posebnu pažnju obratite na težinu predmeta koje vozite, kako unajmljeno vozilo ne biste preopteretili te time narušili svoju sigurnost i izazvali eventualni kvar na vozilu.

 • SAVJET 1: Ako prevozite velike i teške predmete, a kako biste izbjegli oštećenja unutrašnjosti koja mogu biti iznimno skupa, unutrašnjost zaštitite prikladnim presvlakama - posebice pritom mislimo na plastične pragove ruba vrata i prtljažnika, presvlake na sjedalima, krovne obloge, armaturnu ploču i drugo.
 • SAVJET 2: Ako u prtljažnik do visine police ne stane sva vaša prtljaga, nemojte na silu zatvarati prtljažna vrata jer to vrlo često može izazvati udubljenje prtljažnih vrata i skupi popravak.
 • SAVJET 3: Ako vaša prtljaga ne stane u prtljažni prostor unajmljenog vozila, molimo vas da ne vadite policu prtljage vozila, ili teške predmete odlažete na predmetnu policu. Polica prtljažnika vozila je skupa, pa pazite da je negdje ne izgubite ili ne oštetite.

Našim vozilima nije dopušteno sudjelovati na automobilskim utrkama ili sličnim manifestacijama. Sudjelovanje u istima moglo bi dovesti do velikih oštećenja motora, mjenjača, spojki, guma te ostalih dijelova unajmljenih vozila te u konačnici izazvati iznimno skupe popravke.

Unajmljena vozila smijete koristiti isključivo na cestama prve klase (gradskim/mjesnim asfaltiranim prometnicama, brzim cestama, lokalnim cestama, autocestama). Bez obzira na kategoriju unajmljenog vozila, nije dopušteno vozilo koristiti na lošim kolnicima, primjerice makadamu, u offroad okruženju i slično. Za više detalja pogledajte ugovor.

 • SAVJET 1: Kretanje po kolnicima koji nisu prve klase dopušteno je isključivo u slučajevima privremenih preusmjeravanja lokalnih vlasti na alternativne pravce. Ljubazno vas molimo da u tim slučajevima brzinu prilagodite tim uvjetima, te posebno pripazite na prepreke (rupe, izbočine, kamenje i sl.) koji mogu prouzročiti velika i skupa oštećenja na unajmljenom vozilu.

Budući da nam je vaša sigurnost, kao i vaših suputnika, ali i ostalih dionika u prometu iznimno važna, unajmljena vozila u svakom trenutku imaju pneumatike koji odgovaraju preporukama proizvođača vozila, i to glede dimenzija, indeksa brzine i nosivosti. Također, bez obzira na godišnje doba i/ili vremenske uvjete, unajmljena vozila uvijek su spremna za vožnju. Drugim riječima, prema zakonskim okvirima u RH (usklađenih s propisima u inozemstvu) unajmljena vozila imaju ljetne ili zimske gume istrošene najviše do zakonom propisane dubine profila šare na pneumatiku.

Ako vozilo unajmljujete na dulje razdoblje, takvi zahvati mogu biti odobreni, ali isključivo uz našu pismenu suglasnost, te s jamstvom da ti zahvati neće prouzročiti štetu na vozilu. Ako vam odobrimo te zahvate, vaša je obaveza vozilo vratiti u početnom i prihvatljivom stanju.

U slučaju potrebe za preinakama, molimo vas da kontaktirate našu tehničku službu sa specifičnim upitom glede tehničke preinake vozila. Tek nakon naše pismene suglasnosti, vi možete kod dogovorenog dobavljača izvesti te tehničke preinake.

Naša vozila nakon svakog najma idu na kompletno unutarnje i vanjsko čišćenje. Bez obzira na to, u našim vozilima nije dopušteno pušenje, te vas ljubazno molimo na poštivanje tog pravila - kako bi naša vozila ostala besprijekorno čista, a miris unutrašnjosti uvijek bio ugodan. U slučaju nepoštivanja ovog pravila, morat ćemo vas teretiti za uslugu kemijskog čišćenja – jer ulažemo maksimalne napore u čistoću i ugodan miris unutrašnjosti svih naših vozila.

Posebnu pozornost obraćamo na redovito održavanje naših vozila, kako bi ona bila sigurna za korisnike te zadržala svoju vrijednost i garanciju proizvođača. Kako biste se informirali o vremenskom/kilometarskom razdoblju u kojem je potrebno izvršiti periodično redovito održavanje, kao i kad je bilo izvršeno posljednje redovito održavanje, molimo vas pogledajte karticu vozila u etuiju s dokumentima. Također, sva naša vozila opremljena su servisnim indikatorom, koji vas pri uključivanju kontakta informira o vremenskom/kilometarskom razdoblju u kojem je potrebno izvršiti sljedeće periodično redovito održavanje. Ako je uskoro potrebno izvršiti periodično redovito održavanje, molimo vas da kontaktirate našu tehničku službu, s kojom ćete dogovoriti termin i servis u kojem će se izvršiti navedeno održavanje ili dogovoriti zamjena vozila.

NAPOMENA: Kako se ne bi izgubilo tvorničko jamstvo proizvođača vozila, maksimalni dopušteni rok za prekoračenje periodičnog održavanja je 500 km ili pet radnih dana. Molimo vas da se toga pridržavate, kako biste izbjegli nepotrebne troškove nadoknade eventualnog gubitka predmetnog jamstva.

U slučaju potrebe za kontrolom vozila i/ili izvršavanja nekih od gore navedenih radova, obvezni ste kontaktirati logistički odjel koji će vas informirati o proceduri potrebnoj za bilo kakvo izvođenje radova na vozilu od strane trećih osoba, te ako se za to ukaže potreba, dati potrebnu autorizaciju radova servisnom mjestu koje izvršava radove na vozilu. Molimo vas da navedeno uvažite, jer vam u suprotnom nećemo moći nadomjestiti plaćeni iznos popravka.

Svaka dječja sjedalica i/ili booster na poleđini ima shemu postavljanja u vozilo. Kako bi vaši najmlađi suputnici sigurno i ugodno putovali, molimo vas da slijedite te upute.

 • SAVJET 1: Savjetujemo vam da svoju djecu uvijek i isključivo prevozite u dječjim sjedalicama ili boosterima koji odgovaraju njihovoj dobi, te da ih uvijek vežete sigurnosnim pojasom.
 • SAVJET 2: Savjetujemo vam da uvijek dječju sjedalicu i/ili booster postavite iza stražnjeg suvozačkog sjedala. Visinu suvozačkog sjedala, kada je to moguće, uvijek podesite na najvišu razinu, maksimalno ga gurnite unazad, uspravite naslon sjedala te podignite naslon za glavu u najviši položaj. Taj položaj je najsigurniji za prijevoz vaše djece. Ako morate postaviti više dječjih sjedala i/ili boostera, to uvijek činite na stražnja sjedala.
 • SAVJET 3: Ako svoje dijete odlučite u dječjoj sjedalici i/ili boosteru prevoziti na suvozačkom sjedalu, OBAVEZNO i bez iznimke uvijek isključite suvozački zračni jastuk (prekidač se najčešće nalazi u suvozačkom pretincu za rukavice ili na bočnom desnom dijelu armaturne ploče). Također, provjerite je li takav način prijevoza vaše djece u zemlji u kojoj se nalazite u skladu s lokalnim važećim propisima.
 • SAVJET 4: Nikada ne prevozite djecu mlađu od 12 godina na prednjem suvozačkom sjedalu!

Ovisno o vrsti zaštite otvaranja stražnjih vrata u unajmljenom vozilu, tu zaštitu možete uključiti na sljedeći način:

MEHANIČKA ZAŠTITA: Pogledajte unutarnji okvir stražnjih vrata. Na njemu ćete, ako vaše vozilo ima mehaničku zaštitu, pronaći odgovarajuću naljepnicu sa zonom umetanja mehaničkog dijela ključa te smjerom okretanja istog za aktivaciju zaštite. Postupak deaktivacije suprotan je postupku aktivacije.

ELEKTRONSKA ZAŠTITA: Potražite prekidač sa simbolom zabrane otvaranja stražnjih vrata i/ili stražnjih prozora u okruženju vozačkog sjedala. Navedeni prekidač najčešće se nalazi na sklopki elektronskih podizača stakala, lijevom stupu prednje armature ili središnjoj konzoli. Na vozilima koja imaju takav sustav zaštite, aktivacijom se automatski blokira i otvaranje stražnjih prozora, i to upotrebom komandi sklopke na stražnjim vratima. Ako unajmljeno vozilo ima mehaničku zaštitu otvaranja stražnjih vrata te električne podizače stražnjih stakala, pritiskom navedene sklopke blokirat ćete samo otvaranje stražnjih prozora pritiskom na sklopku prekidača na stražnjim vratima. Ako vaše vozilo ima ručne podizače stražnjih prozora, blokada otvaranja istih nije moguća.

 • SAVJET 1: Uvijek aktivirajte blokadu otvaranja stražnjih vrata i/ili otvaranja stražnjih prozora ako na stražnjem sjedalu prevozite djecu.
 • SAVJET 2: Uvijek pri zatvaranju prozora i/ili krovnog otvora provjerite da nitko od putnika, posebice djeca, ne ometa ispravno zatvaranje prozora u/ili krovnog otvora.

U slučaju da vam se na unajmljenom vozilu pojavi navedena poruka, kontaktirajte našu tehničku podršku koja će vam rado dati kod za unos.

U slučaju prometne nezgode i/ili oštećenja vozila obavezno trenutačno pozovite policiju na broj 192 (broj za RH) i ispunite europsko izvješće. Ako unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, molimo vas da kontaktirate tehničku službu. Pri povratu vozila iz najma dužni ste kolegama u poslovnici predati zapisnik o alkotestiranju.

U slučaju krađe vozila, pokušaje krađe vozila i/ili provale u vozilo, odmah pozovite policiju na broj 192 (broj za RH) te kontaktirajte tehničku službu.

Ako je riječ o vandalizmu ili oštećenju parkiranog vozila od strane nepoznatog počinitelja, također ste obavezni pozvati policiju na broj 192 (broj za RH) koja će sastaviti zapisnik, a njega ste dužni dostaviti poslovnici u koju vraćate unajmljeno vozilo.

NAPOMENA: U iznimnim situacijama, u slučaju kad je riječ o neznatnom oštećenju vozila (mala ogrebotina ili udubina, manja nezgoda sa ili bez drugih sudionika u prometu), uz prethodno odobrenje tehničke službe i eventualno slanje fotografija nezgode, samo treba ispuniti europsko izvješće o nezgodi bez pozivanja policije.

Ne, štete na pneumaticima i/ili naplatcima nisu pokrivene ni osnovnim ni kaskom bez franšize. Kako biste osigurali te elemente na vozilu, obavezni ste ugovoriti WUG-osiguranje koje pokriva tu vrstu nastalih oštećenja.

Pri parkiranju i napuštanju vozila obavezno poštujte sljedeće korake:

 1. zatvorite sve prozore i/ili krovni otvor do kraja
 2. stavite mjenjač u prvi stupanj prijenosa ili hod unazad (kod vozila opremljenih automatskim mjenjačem obavezno ručicu postavite u položaj P, a kod vozila opremljenih robotiziranim mjenjačem u položaj N)
 3. obavezno aktivirajte parkirnu kočnicu te ugasite motor
 4. nemojte ostavljati osobne predmete na vidljivim mjestima u vozilu (torbe, gadgete i sl.), mi ne možemo odgovarati za vaše osobne stvari
 5. zaključajte i provjerite da su sva vrata na vozilu zaključana
 6. etui s dokumentima vozila i ključ uvijek obavezno nosite sa sobom

 

 • SAVJET 1: Kako biste smanjili mogućnost provale i krađe, savjetujemo vam da uz gore navedene korake vozilo parkirate na osvijetljenom mjestu u urbanim dijelovima mjesta u kojem se nalazite.
 • SAVJET 2: Uvijek pokušajte parkirati vozilo na širokom prostoru, tako da nesmetano možete otvoriti vrata vozila, te kako biste izbjegnuli moguća oštećenja.
 • SAVJET 3: Kako biste izbjegnuli oštećenje kotača (gume, alu-felge ili čeličnog naplatka i ukrasnog poklopca kotača), pri parkiranju nikad ne idite blizu rubnjaka. To vrijedi i za ostale elemente vozila, poput branika i pragova.
 • SAVJET 4: Kako bi lak vozila dugo ostao besprijekorno sjajan, pokušajte parkirati ispod drveća.

Uz obaveznu opremu s protupožarnim aparatom, svako vozilo iz naše flote opremljeno je rezervnim kotačem s pripadajućim alatom (ključem za otpuštanje vijaka, dizalicom i nastavkom za vuču vozila), setom tepiha - prednjim i stražnjim (tekstilnih ili gumenih), etuijem vozila koji se nalazi u pretincu za rukavice (upute, brze upute, priručnik za multimediju, servisna knjižica...). Sva navedena oprema mora biti vraćena pri povratu vozila.

Kontaktirajte nas


Našu korisničku službu moguće je kontaktirati za vrijeme radnog vremena, radnim danom od 8 do 16 sati.