Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Carwiz ozbiljno shvaća Vašu privatnost i u svojem poslovanju i odnosu prema vama korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.
Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o vama raspolažemo molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključit ćemo datum zadnje izmjene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas tako što ćemo jasno objaviti obavijest prije provođenja izmjene ili izravno slanjem obavijesti. Preporučujemo da povremeno pregledajte ovu izjavu.

Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da Vam isporučimo željenu uslugu. Ako nije drugačije navedeno, mi u Carwizu utvrđujemo svrhu i način prikupljanja vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.

Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:

 • Omogućiti Vam uslugu rezervacije vozila
 • Zaključiti ugovor o najmu vozila i ispostaviti račun
 • Odgovoriti na vaše upite, prigovore i reklamacije
 • Poslati Vam informacije o našim ponudama
 • Kako bismo zaštitili naše imovinskopravne interese možemo temeljem legitimnog interesa zatražiti presliku dokumentacije (osobne iskaznice/putovnice, vozačke dozvole)

Koje podatke prikupljamo

Rezervacija vozila

Ako biste željeli napraviti rezervaciju vozila osobni podaci koji će nam od vas trebati su npr.: ime, prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte.

Ugovaranje najma vozila

Nakon što odlučite da biste željeli od nas unajmiti neko od vozila koje Vam nudimo trebat ćemo nešto više vaših osobnih podataka kako bismo mogli zaključiti ugovor o najmu. Ti podaci uključuju npr.:

 • ime i prezime
 • adresa, grad
 • OIB
 • datum rođenja
 • osobna iskaznica /putovnica (broj i rok važenja)
 • broj vozačke dozvole, izdavatelj i vrijeme važenja
 • broj kreditne kartice
 • broj telefona
 • e-mail adresa
 • preslika osobne iskaznice/ putovnice
 • preslika vozačke dozvole

 Upit / Reklamacija / Prigovor

Ako s nečim niste bili zadovoljni ili biste željeli nešto prijaviti da nije bilo u redu s vozilom trebat ćemo vaše slijedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa
 • OIB
 • broj telefona
 • i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, reklamaciji ili prigovoru

Kako prikupljamo podatke

Općenito, prikupljamo podatke na slijedeće načine:

 • Kada zatražite korištenje naših usluga
 • Kad ih izričito pružite nama, primjerice kroz slanje elektroničke pošte ili upućivanjem telefonskog poziva
 • Korištenjem web stranice. Carwiz koristi kolačiće pa na taj način može doći do nekih osobnih podataka. Što su kolačići i kako ih koristimo možete pronaći na ovoj adresi: https://www.carwiz.hr/hr/objave/cookies/ 
 • Kroz prijavu na naš newsletter
 • Putem privole za izravni marketing koja može biti dana npr. putem e-maila ili neposredno potpisivanjem obrasca privole prilikom npr. dolaska u naše poslovnice

Gdje god je to moguće informirat ćemo vas o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete naše usluge.

Na našim web stranicama možemo koristiti kolačiće ili druge alate za prikupljanje podataka. Detalje o tome možete pronaći u našoj politici kolačića: https://www.carwiz.hr/hr/objave/cookies/

Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i upotrjebljeni pojmovi za pretraživanje. Ne pružamo nikakve vaše osobne podatke za ove usluge.

Kako štitimo vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.

S vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

Kako dijelimo Vaše podatke

CARWIZ može Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

 • radi ispunjenja zakonskih obveza, odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
 • radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine Carwiza;
 • radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt CARWIZ-om
 • radi sprječavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena CARWIZ-u;
 • u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

CARWIZ će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovora te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Molim da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će osobni podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Vaša prava

 • Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.
 • Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Carwiza – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke. U tom slučaju dostavit ćemo Vam obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
 • Pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako Carwizu ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu Carwiza nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

Kontakt podaci

Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail [email protected], pozivom na broj telefona +385 1 4094 400 ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu: ABmobil rent d.o.o., Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9,10000 Zagreb, Hrvatska.

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja CARWIZ web stranice koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »