Pravila nagradnog foto natječaja: «Čaroban Uskrs»

Nagradni natječaj počinje 4.4.2019. godine u 14.00 sati i završava 21.4.2019. godine u 12.00 sati.
Pravila nagradnog foto natječaja: «Čaroban Uskrs»

Članak 1. – Organizator i svrha

Nagradni foto natječaj priređuje i organizira CARWIZ d.o.o. Savska cesta 106, HR-10000 Zagreb, Registar trgovačkih društava MB: 081071650, Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 78892791179 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni foto natječaj se organizira u svrhu  promidžbe usluga). Sudjelovanjem u nagradnom foto natječaju 'Čaroban Uskrs' sudionik prihvaća ovdje navedena pravila.

 

Članak 2. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje 4.4.2019. godine u 14.00 sati i završava 21.4.2019. godine u 12.00 sati.

 

Članak 3. – Pravo sudjelovanja u nagradnom foto natječaju

Svi punoljetni državljani Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Članak 4. – Pravila sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, svaki sudionik treba izvršiti slijedeće korake:

  1. Posjetiti poveznicu gdje se nalazi aplikacija nagradnog natječaja
  2. prijaviti svoju fotografiju uz kratak opis

 

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovu naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

 

Članak 5. – Nagrada

Pobjednik nagradnog foto natječaja osvaja:

  • Apartman za 2 osobe s polupansionom u Apartments Sol Amfora for Plava Laguna u Umagu

Termin: 17.05.-19.05.2019.

  • 3 dana najma CARWIZ rent a car vozila marke BMW X1 (u najam je uključeno puno osiguranje za vozilo i putnike; najam ne uključuje gorivo, cestarine)

Termin: 17.05.-19.05.2019.

Nagrada je neprenosiva, a prije, tijekom i poslije trajanja najma vozila vrijede svi Uvjeti Organizatora navedeni u Općim uvjetima Ugovora o najmu (objavljena na www.carwiz.hr). Nagradu je moguće realizirati isključivo u gore navedenom vremenskom razdoblju i uvjetima.

Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrade navedene u ovim Pravilima.

Preuzimanjem nagrade i potpisom prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

 

Članak 6. – Odabir i obavještavanje pobjednika

Žiri sastavljen od tri zaposlenika Organizatora (Carwiz) dodijelit će nagradu za najbolju fotografiju. Prijavljene fotografije ocjenjuju korisnici klikom na ikonu Like (Srce) koja se nalazi pored svake fotografije, a prikupljeni glasovi mogu pomoći žiriju Organizatori prilikom odabira pobjednika. Svaki sudionik može prikupljati dodatne glasove ukoliko se netko od prijatelja prijavi u natječaj posredstvom jedinstvene poveznice koju će svaki korisnik primiti nakon prijave. 

Dobitnik osvaja nagradu iz članka 5. ovih Pravila. Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem društvenih mreža Organizatora u roku od 2 dana od dana završetka natječaja. Ako se dobitnik ne javi u roku od 4 dana od trenutka objave, nagradu neće moći realizirati te se nagrada prebacuje na sljedećeg sudionika koji je osvojio najviše glasova žirija.

Organizator ima pravo zahtijevati od dobitnika nagrade, prije nego što dobije nagradu, predočenje dokaza o identitetu (osobni dokument s fotografijom).

Organizator ima pravo objaviti ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i/ili dobitnika na svojoj službenoj Facebook stranici i/ili Instagram profilu. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnik pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

 

Članak 7. – Ograničenja

Svaka prijavljena fotografija mora biti izvorni rad Sudionika Natječaja, a prijava podrazumijeva da Sudionik ima sva potrebna prava za objavu fotografije, uključujući i privolu ljudi koje fotografija može sadržavati.

Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji krši tuđa autorska ili intelektualna prava, omalovažava Organizatora, bilo koju osobu, instituciju ili organizaciju.

Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je neprikladan, klevetnički, podrugljiv; koji potiče na mržnju, rasizam ili nanosi štetu bilo kojoj skupini ili pojedincu; koji potiče na diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi. Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je nezakonit, koji krši ili je protivan zakonima Republike Hrvatske. Sudionik u potpunosti snosi svu odgovornost u slučaju kršenja navedenih ograničenja sadržaja.

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagradu drugačiju od one navedene u ovim Pravilima pod člankom 5. Sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja u trenutku objave fotografije sukladno članku 4. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenoj fotografiji (svi vizualni elementi) pripadaju njemu, da na autorskim pravima nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori i svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo korištenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u elektronskim i tiskanim medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena, u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima. Organizator sve prijavljene materijale, uz eventualne preinake, može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nije obavezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kojoj osnovi.

Autor pobjedničkog rada prihvaća da se njegovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti se takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam napraviti određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima, dokle god iste ne predstavljaju deformiranje materijala bez  suglasnost ili odobrenja Autora.

 

Članak 8. – Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom foto natječaju, sudionici dopuštaju Organizatoru prikupljanje, obrađivanje, čuvanje njihovih osobnih podataka te korištenje u daljnjoj promociji. Prikupljeni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

 

Članak 9. – Porezi, sporovi i tehničke poteškoće

Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade neposredno povezane s nagradom.

U slučaju bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika nagradnog foto natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Nagradni foto natječaj će se odvijati sukladno prethodno definiranom vremenskom periodu, može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju Organizator se oslobađa svih nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 10. -  Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator i Partneri obrađuju njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svrhu provođenja Nagradnog natječaja.

Organizator je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Kontakt Organizatora za pitanja zaštite osobnih podataka je [email protected]

Osobni podaci se obrađuju u svrhe provedbe Nagradnog natječaja, a temeljem privole za sudjelovanjem u natječaju koju svaki Sudionik daje prilikom prijave u nagradni natječaj.

Sudionik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Natječaj se provodi putem aplikacije na platformi Shortstack (Pancake Laboratories, Inc) koja je u skladu s ISO 9000 standardom i zaštićena SSL certifikatom. Više o sigurnosti podataka i zaštiti podataka koja se odnose na korištenje aplikacije nagradnog natječaja možete saznati ovdje: https://www.shortstack.com/privacy-policy i https://www.shortstack.com/security-faqs/

Članak 11. – Završne napomene

Organizator nagradnog foto natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila. Nagradni foto natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama, niti je povezan s Facebookom i Instagramom.

 

U Zagrebu dana 04.04.2019. godine

CARWIZ rent a car d.o.o

 

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja CARWIZ web stranice koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »