Cijene cestarina u Hrvatskoj

KIako znati koja je cijena cestarine u Hrvatskoj? Pripremite se na vrijeme! Cijene cestarina u Hrvatskoj ovise o duljini vožnje i vrsti vozila. Pri planiranju putovanja po autocestama i brzim cestama, preporučujemo da provjerite trenutne cijene i načine plaćanja na službenim web stranicama Hrvatskih autocesta (HAC) ili drugih relevantnih tijela kako biste bili sigurni da imate ažurirane informacije.
Cijene cestarina u Hrvatskoj

Kako znati koja je cijena cestarine u Hrvatskoj? Pripremite se na vrijeme!

Cijene cestarina u Hrvatskoj ovise o duljini vožnje i vrsti vozila. Pri planiranju putovanja po autocestama i brzim cestama, preporučujemo da provjerite trenutne cijene i načine plaćanja na službenim web stranicama Hrvatskih autocesta (HAC) ili drugih relevantnih tijela kako biste bili sigurni da imate ažurirane informacije.

Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • IA - Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • I - Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • II: a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • III: a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • IV: a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

           

* Sadržaj je preuzet sa službenih stranica HAC-a.